در جستجوی علوم - وبلاگ آموزشی علوم تجربی

در جستجوی علوم - وبلاگ آموزشی علوم تجربی - موضوع تحقیق دانش اموزان در ترم 2

فریبرز طاهری
در جستجوی علوم - وبلاگ آموزشی علوم تجربی

موضوع تحقیق دانش اموزان در ترم 2

موضوع تحقیق درس علوم تجربی دانش آموزان پایه اول مدرسه راهنمایی جلال آل احمد ترم 2

ردیف

نام

موضوع تحقیق

1

حسن احمدی

لایه اوزون (صفحه 83)

2

علیرضا احمدی

ابر های سیروس (صفحه 86)

3

مصطفی احمدی

ابرهای کومولوس (صفحه 86)

4

ابوالفضل اشتراک

ابرهای استراتوس (صفحه 86)

5

عبدالواحد باقری

یخچال های طبیعی (صفحه 90)

6

حسین بربری

آبهای زیر زمینی (صفحه 93)

7

مهدی تاجیک

قنات ها(صفحه 96)

8

حمید جعفری

اسفنج ها (صفحه 111)

9

سجاد جعفری

کیسه تنان (صفحه 112)

10

مهدی جعفری

کرم ها (صفحه 113)

11

علیرضا حسینی

نرم تنان (صفحه 115)

12

علیرضا حیدری

بند پایان (صفحه 116)

13

علیرضا خاوری

ماهی ها (صفحه 119)

14

ایزد رحمانی

خارپوستان (صفحه 119)

15

عبدالعلی رضایی

پستانداران (صفحه 125)

16

امیر سهرابی

دوزیستان (صفحه 121)

17

امیر عرب سرهنگی

خزندگان (صفحه 122)

18

مرتضی قاسمی

سرخس ها (صفحه 129)

19

محمد قلی زاده

بازدانگان (صفحه 147)

20

حسین مهدیانی

نهان دانگان (صفحه 132)

21

علی اکبر نوسرایی

باکتری ها (صفحه 152)

22

آرش رضایی

ویروس ها (صفحه 157)

23

رشاد رضایی

قارچ ها(صفحه 150)

v    شماره صفحاتی که در مقابل موضوعات تحقیق آمده ، شماره صفحه ای است که آن کلمه در متن کتاب درسی آمده است.

v    آخرین مهلت تحویل تحقیق ها 15/2/89 می باشد..

v    تحقیق ها حداقل سه صفحه بوده و به صورت دست نویس باشد.

 

 

موضوع تحقیق درس علوم تجربی دانش آموزان پایه دوم مدرسه راهنمایی جلال آل احمد ترم 2

ردیف

نام

موضوع تحقیق

1

دیدار احمدی

استخراج نفت (صفحه 91)

2

مختاراحمدی

استخراج گاز  (صفحه 91)

3

پیمان احمدی

ذغال سنگ  (صفحه 93)

4

محمد باری

کانی فیروزه  (صفحه 96)

5

مصطفی بربری

کانی الماس  (صفحه 96)

6

حسین تاجیک

کانی یاقوت  (صفحه 96)

7

نعمت الله جعفری

کانی زمرد  (صفحه 96)

8

داوود جمال زایی

سلول  (صفحه 110)

9

حسن حسن آباد نژاد

غشا سلول  (صفحه 112)

10

ابراهیم حسینی

هسته سلول  (صفحه 112)

11

هادی خسروی

سیتوپلاسم  (صفحه 112)

12

کبیر راستگو

میتوکندری  (صفحه 114)

13

غلامرضا رحمانی

واکوئل  (صفحه 114)

14

احسان رحیمی

دستگاه گلژی  (صفحه 114)

15

محمد رمضان صفدری

لیزوزوم  (صفحه 114)

16

علی زارعی

ریبوزوم  (صفحه 114)

17

حسن سرهنگی

دستگاه گوارش  (صفحه 120)

18

رضا سرهنگی

دستگاه تنفسی  (صفحه 120)

19

امیرمحمد حق شناس

دستگاه گردش خون  (صفحه 120)

20

حسین سعیدی

دستگاه دفع ادرار  (صفحه 120)

21

رضا شجاعی

قلب پستانداران  (صفحه 153)

22

علیرضا شوری

کربوهیدرات ها و انواع آن ها  (صفحه 122)

23

ابوالفضل عرب سرهنگی

پروتئین ها  (صفحه 125)

24

حسن عرب سرهنگی

لیپیدها  (صفحه 126)

25

علی عرب سرهنگی

ویتامین ها  (صفحه 127)

26

علیرضا عرب سرهنگی

مواد معدنی موجود در غذاها  (صفحه 127)

27

محمدرضا عرب سرهنگی

رژیم غذایی متناسب  (صفحه 130)

28

سعید علیزاده

گلبول های سفید و وظایف آن ها  (صفحه 150)

29

عباس غلامی

انواع گلبول های سفید  (صفحه 150)

30

عباس محمدی

گلبول های قرمز و وظایف آن ها  (صفحه 146)

31

محمد مهدیانی

پلاکت ها و وظایف آنها در خون (صفحه 146)

32

حسن هادی

کیسه صفرا (صفحه 144)

33

علی هداوند

محافظت از دندان ها (صفحه 140)

34

رضا یوسف زایی

چربی خون (صفحه 127)

35

شاهین روشنی فر

تاریخچه میکروسکوپ ها ر اجزای آن ها

 

v    شماره صفحاتی که در مقابل موضوعات تحقیق آمده ، شماره صفحه ای است که آن کلمه در متن کتاب درسی آمده است.

v    آخرین مهلت تحویل تحقیق ها 15/2/89 می باشد..

v    تحقیق ها حداقل سه صفحه بوده و به صورت دست نویس باشد.

 

 

موضوع تحقیق درس علوم تجربی دانش آموزان پایه سوم مدرسه راهنمایی جلال آل احمد ترم 2

ردیف

نام

موضوع تحقیق

1

حمید رضا احمدی

غضروف ها (صفحه 107)

2

محمد بربری

مفصل ها (صفحه 110)

3

محمدرضا تاجیک

الکتریسیته (صفحه 87)

4

ذبیح الله جعفری

دستگاه عصبی (صفحه 118)

5

رشید جعفری

زندگینامه پاسکال (صفحه 77)

6

رضا جعفری

زندگینامه نیوتون

7

علی احمد حیدری

زندگینامه اُهم (صفحه 98)

8

حسین دولت آبادی

بیماری دیسک کمر (صفحه 110)

9

علی رضا رازقی

بیماری پوکی استخوان (صفحه 112)

10

حسین سعیدی

بیماری روماتیسم (صفحه 113)

11

علی صابری

تاثیر مواد مخدر بر دستگاه عصبی (صفحه 122)

12

رامین طایفه خانی

هورمون استروژن (صفحه 130)

13

سهراب عرب درازی

هورمون پروژسترون (صفحه 130)

14

رضا عرب سرهنگی

گاز CFC

15

علی رضا عرب سرهنگی

غدد فوق کلیوی (صفحه 125)

16

عبد الله علیزاده

هورمون تیروئید (صفحه 125)

17

محمد امین قاسمی

هیپوفیز (صفحه 125)

18

مهدی محمد نجفی

قند خون (صفحه 126)

19

مرتضی محمدی

منابع آلوده کننده هوا (صفحه 149)

20

محمد یارخانی

باران های اسیدی (صفحه 151)

v    شماره صفحاتی که در مقابل موضوعات تحقیق آمده ، شماره صفحه ای است که آن کلمه در متن کتاب درسی آمده است.

v    آخرین مهلت تحویل تحقیق ها 15/2/89 می باشد..

v    تحقیق ها حداقل سه صفحه بوده و به صورت دست نویس باشد.

 

 

 

 

موضوع تحقیق درس علوم تجربی دانش آموزان پایه اول مدرسه راهنمایی پاسدار ترم 2

ردیف

نام

موضوع تحقیق

1

سعید شیرمحمدی

لایه اوزون (صفحه 83)

2

محمد علی قندالی

یخچال های طبیعی (صفحه 90)

3

اسماعیل شاه حسینی

قنات ها(صفحه 96)

4

امیررضا مسجدی

کیسه تنان (صفحه 112)

5

رسول شریفی

خارپوستان (صفحه 119)

6

محمدعامری

خزندگان (صفحه 122)

7

محمد اکبرزاده

بازدانگان (صفحه 147)

8

مهدی عامری

نهان دانگان (صفحه 132)

9

مختارعالمی

باکتری ها (صفحه 152)

10

علی عامری

ویروس ها (صفحه 157)

11

فرهاد قریشی

قارچ ها(صفحه 150)

 

v    شماره صفحاتی که در مقابل موضوعات تحقیق آمده ، شماره صفحه ای است که آن کلمه در متن کتاب درسی آمده است.

v    آخرین مهلت تحویل تحقیق ها 15/2/89 می باشد..

v    تحقیق ها حداقل سه صفحه بوده و به صورت دست نویس باشد.

 

 

 

موضوع تحقیق درس علوم تجربی دانش آموزان پایه دوم مدرسه راهنمایی پاسدار ترم 2

ردیف

نام

موضوع تحقیق

1

مصطفی میرزایی

استخراج نفت (صفحه 91)

2

مردان قریشی

کانی الماس  (صفحه 96)

3

حسین قندالی

کانی زمرد  (صفحه 96)

4

سید مصطفی دهقانی

میتوکندری  (صفحه 114)

5

یعقوب عرب عامری

دستگاه گلژی  (صفحه 114)

6

طاها عامری

ریبوزوم  (صفحه 114)

7

محمد مداح

لیزوزوم  (صفحه 114)

8

فرهاد یوسفی

واکوئل  (صفحه 114)

9

سجاد عرب عامری

قلب پستانداران  (صفحه 153)

10

حسن قریشی

کربوهیدرات ها و انواع آن ها  (صفحه 122)

11

میلاد دهقانی

انواع گلبول های سفید  (صفحه 150)

12

جواد یوسفی

چربی خون (صفحه 127)

13

امیرحسین دهقانی

محافظت از دندان ها (صفحه 140)

14

هادی قندالی

تاریخچه میکروسکوپ ها ر اجزای آن ها

15

صفر رواز

رژیم غذایی متناسب  (صفحه 130)

 

v    شماره صفحاتی که در مقابل موضوعات تحقیق آمده ، شماره صفحه ای است که آن کلمه در متن کتاب درسی آمده است.

v    آخرین مهلت تحویل تحقیق ها 15/2/89 می باشد..

v    تحقیق ها حداقل سه صفحه بوده و به صورت دست نویس باشد.

 

 

 

موضوع تحقیق درس علوم تجربی دانش آموزان پایه سوم مدرسه راهنمایی پاسدار ترم 2

ردیف

نام

موضوع تحقیق

1

ابوالفضل شیرمحمدی

الکتریسیته (صفحه 87)

2

محمدعلی لباف

زندگینامه پاسکال (صفحه 77)

3

حسین عامری

زندگینامه اُهم (صفحه 98)

4

مهدی لاچینی

بیماری دیسک کمر (صفحه 110)

5

مصطفی صفوی پناه

بیماری پوکی استخوان (صفحه 112)

6

محمد دهقانی

تاثیر مواد مخدر بر دستگاه عصبی (صفحه 122)

7

احمد آقاجانی

هورمون استروژن (صفحه 130)

8

علی رضا عامری

هورمون پروژسترون (صفحه 130)

9

یاسین محمدی

گاز CFC

10

علی عامری

منابع آلوده کننده هوا (صفحه 149)

 

v    شماره صفحاتی که در مقابل موضوعات تحقیق آمده ، شماره صفحه ای است که آن کلمه در متن کتاب درسی آمده است.

v    آخرین مهلت تحویل تحقیق ها 15/2/89 می باشد..

v    تحقیق ها حداقل سه صفحه بوده و به صورت دست نویس باشد.

 

 


موضوعات مرتبط: همکاران و دانش آموزان

تاريخ : سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۸ | 21:22 | نویسنده : فریبرز طاهری |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.